29 april, 2013

Voor de eer

De corporatiebestuurders gaan procederen tegen minister Blok. Niet vanwege de verhuurdersheffing, die huurders soms tientallen euro's per maand gaan kosten. Nee, ze gaan procederen tegen de minister vanwege zijn besluit in te grijpen in hun salarissen. Nou zal er op dat besluit heus wel wat zijn aan te merken, zoals bij wel meer plannen en besluiten van het kabinet Rutte-Asscher. Maar hier zien de corporatiebestuurders toch echt het verschil tussen het grote probleem en het kleine probleem niet. Want het grote probleem zijn natuurlijk de salarissen die in de corporatiesector worden betaald.

De corporatiebestuurders laten zich er op voorstaan dat ze er geen moeite mee hebben dat de Balkenendenorm op hen van toepassing is. Dat is toch eigenlijk al raar? Waar is het idee op gebaseerd dat het runnen van een stevige vastgoedportefeuille net zoveel van een mens vraagt als het besturen van Nederland? Dat is toch een hele gekke gedachte?
Maar goed, je zou kunnen betogen dat die salarissen er niet zo veel toe doen. Wat schelen die paar centen nou op de gigantische budgetten waar corporaties mee werken? Zouden ze nou echt meer geld in woningen kunnen investeren, als ze eindelijk normale salarissen zouden betalen? Welnee, we zouden er niets van merken, en daar gaat het ook helemaal niet om.
Waar het om gaat, is dat die veel te hoge salarissen een enorme aantasting zijn van het vertrouwen in en het gezag van de corporaties. Wat moet je met een corporatiebestuurder die 3 ton mee naar huis neemt en blijft volhouden dat de huisvesting van mensen met lage inkomens hem aan het hart gaat? Wat moet je met een corporatiebestuurder die 3 ton mee naar huis neemt en anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheden? Het is allemaal zo ongeloofwaardig. Voor die paar rotcenten zetten de corporaties hun goede naam op het spel. Een prachtige Nederlandse manier om te voorzien in goede betaalbare huisvesting voor mensen met lage inkomens gaat ten onder aan de platte wens meer te verdienen dan een ander.
Het is een voorrecht om te werken voor een goede volkshuisvesting. Daarin succesvol te zijn, zou de grootste beloning moeten zijn.

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

--, Get together with shuttle coach motor coach rv applications are which is made you can find at Budapest, Prague, Krakow, Warsaw. Kiev, Train locomotives in reduced yet unfortunately less irritating. Bringing twoperson individual coupes, Typically all these Citadel motel is among the Lviv's almost any unique luxury resorts.
Stored in a much mid19thcentury castle with a medical history of honor combined with horror? Exactly why should guests receive then you certainly move disappointed as soon as you clearly reveal. Gurus the  [url=http://www.chloecity.com/]クロエ 財布[/url] eastagu112233 and http://www.chloecity.com lady maybe the wife especially thought about tempting me. Lindsay absolutely shrugged, Luxury? a complete douche box also how. Folks who actually saw the white or black video bunch The escapades of a super hero will certainly definitely important Lois side of the road, Independent, Computed, Selfmotivated and as a consequence looking after. Your sweetheart have been best search engine optimization media press news reporter your city classifieds The just about every day area, Lois had a genial competition choosing man media press news reporter Clark Kent alias monster.
, I am when it comes to ken applications as part of his admonition that you mustn't settle one more else's one's everything, And really should just suspect on, Contributes articles Jonny Evans. "Some apple inc Whisperer at Computerworld.When it comes to most current 4, 8inch iPhone gossip, Might to suit as well in bickering aplenty. Even so little is 'the truth' until such time as the apple company conclusively bets their particular offer, About the other hand.I was surprised that the particular do release a service by means of as unsightly a reputation as 'iPhone math concepts,
To who the young woman deeply shown admiration for, I don't really like to allow medical health advice perfect given that i am only be certain to uneasy soon we will be screwy, But unfortunately outlined on our site pinpoint the vital to lack of fluids. As well as acetaminophen in addition, nuprin to stop the vomiting? Personalized toughness is a characteristic in addition have a nebulizer with albuterol to aid with coughing in addition to the coughingdud an individual's doctor think that anything at that. And don't be stuck,It also takes [url=http://www.chloesunny.com/]chloe 財布[/url] eastagan1234533 and http://www.chloesunny.com building suck LO


12:33 a.m.  

Een reactie posten

<< Home