16 april, 2015

Ook natuur, cultuur en recreatie, trouwens…

In 2004 brak bij Wilnis een dijk. Er vielen geen slachtoffers, maar er was wel veel schade. Materiële schade, maar ook de illusie dat we de bescherming tegen het water prima op orde hadden, liep een forse deuk op. Tijd om de handen uit de mouwen te steken. Dat deed ook waterschap AGV, dat begon aan de versterking van meer dan 100 kilometer dijk.

Het werk is nog niet helemaal af, maar er is al wel een boekje dat terug kijkt op het project. Daar staan een aantal aardige dingen in. Het waterschap heeft geleerd dat omgevingsmanagement kan helpen om sneller te werken en - ook daardoor - kosten te besparen. Omgevingsmanagement? Nou ja, je realiseren dat een dijkverhoging van 75 centimeter pal voor iemands deur ingrijpend is, dat je daarover niet alleen moet communiceren, maar ook echt in gesprek gaan en samen uitdokteren hoe je de hele operatie voor betrokkenen zo prettig mogelijk kunt laten verlopen. Nieuw is het niet, maar het is natuurlijk heel mooi dat het waterschap het ook echt in de vingers krijgt.
Ook nauwe samenwerking met andere overheden bleek te lonen. Werk met werk maken, heet dat. En ook daar blijkt van tevoren in gesprek gaan te helpen. AGV sloot een innovatief convenant af met beheerders van kabels en leidingen, zodat ze elkaar in het bouwprojecten niet alleen sneller konden vinden, maar vooral niet steeds het wiel hoefden uit te vinden.

Gek genoeg staat er vrijwel niets in het boekje over de meerwaarde die is gerealiseerd voor natuur, culturen en recreatie. Dat is wat mij betreft net als waterveiligheid, core business van het waterschap. Waterbeheer is natuurbeheer. Dijken zijn blikvangers in ons door mensen gemaakte landschap en daarmee cultuur. Op dijken kun je fietsen, toch een van de meest beoefende vormen van recreatie in dit land. Als mensen al niet gewoon fietsen naar hun werk.

In de commissievergadering van gisteren heb ik er maar even over doorgezeurd. Ik ga er vanuit dat de mensen van AGV wel degelijk ook natuur, cultuur en recreatie hebben gemaakt, toen ze werkten aan waterveiligheid. Maar blijkbaar is het nog niet zo vanzelfsprekend, dat je erover vertelt. Mij gaat het er niet eens om dat je er over vertelt, maar dat het vanzelfsprekend wordt.