24 april, 2015

Verfrissend of een beetje gek

In het waterschap gaan dingen anders dan in de gemeenteraad. Als er weer eens iets anders gaat dan ik gewend ben, vraag ik me af of dat verfrissend is, of eigenlijk een beetje gek.

Gisteren werd bijvoorbeeld het nieuwe Dagelijks Bestuur van AGV op het schild gehesen. Eerst bepaalde het AB dat het nieuwe DB 5 leden zou tellen. Dat gebeurde in de gemeente niet, terwijl het aantal wethouders daar ook niet op voorhand vast ligt. Het huidige Amsterdamse college kent 8 wethouders, het vorige 7 en het college daarvoor 6. Toch wordt dan niet voor de verkiezing van de wethouders besloten hoeveel wethouders er eigenlijk moeten zijn. Misschien dat het bepalen van het aantal DB-zetels samenhangt met de wettelijke verplichting om één lid van het DB te kiezen uit de geborgde zetels (de zetels waarvoor geen directe verkiezing wordt gehouden), maar nodig lijkt me dat niet.

Zou ik dit nog als verfrissend kunnen ervaren, de verkiezing van de leden van het DB was echt een beetje gek. Na de bespreking van het akkoord, waren ze er opeens. Min of meer. Eerst dacht ik dat de dijkgraaf tussen neus en lippen door had voorgesteld om de kandidaten maar bij acclamatie te kiezen. Ongebruikelijk bij een stemming over personen, maar wel verfrissend. Iedereen in de zaal wist tenslotte dat de kandidaten gekozen zouden worden. Daarover gaat zo'n onderhandeling immers ook? Toen ik er naderhand naar vroeg, begreep ik dat de verkiezing van de nieuwe bestuurders de conclusie was van de vaststelling dat er geen tegenkandidaten waren.

Je zou kunnen betogen dat het past bij de pragmatische en à-politieke inslag van het waterschap. Maar ik vind het gek. Zo'n stemming gaat over meer dan alleen de uiteindelijke uitkomst. Die is voorgekookt en daar hoeven we geen doekjes om te winden. Toch heeft iedereen baat bij een stemming: coalitie, oppositie en kiezer. De coalitie weet of er meer steun is dan alleen van de coalitie en of die gelijk of juist ongelijk verdeeld is over de leden van het DB. De oppositie kan de stemming gebruiken om constructiviteit zichtbaar te maken, of juist de oppositionele rol te benadrukken. Een stemming schept duidelijkheid, en daar is de kiezer bij gebaat.

Enfin, Water Natuurlijk neemt deel aan het nieuwe DB van AGV en levert met Wiegert Dulfer een prima bestuurder. Dat hij het opeens was; ik maal er niet om. Maar een beetje gek is het wel.

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Het vreemde of afwijkende mag wel iets meer bekend worden.
Vreemd vind ik het dat de verkiezingen ietwat publiciteit kregen, maar de verkiezingsuitslag en de gevolgen nauwelijks in beeld zijn.

Vriendelijke groet,

11:16 p.m.  

Een reactie posten

<< Home