26 mei, 2014

Merkwaardig

D66 de meeste stemmen, het CDA de meeste zetels. Het kan, dankzij lijstverbindingen en restzetels. Vroeger zou ik het echt erg hebben gevonden, dat bij de uiteindelijke uitslag een zetel van D66 naar het CDA ging. Tegenwoordig lijkt D66 een soort seculier CDA, terwijl het CDA zich in de praktijk al jaren niet druk maakt om abortus, euthanasie en homosexualiteit. Veel verschil maakt het allemaal niet.

Het laat wel zien dat het systeem van lijstverbindingen en restzetels goed functioneert. Het functioneert goed, omdat het doet wat het doen moet. Het zorgt er voor dat iedere stem telt, dat “overbodige” stemmen niet tevergeefs zijn uitgebracht. Immers, de combinatie van Christenunie en SGP zat ruim in zijn stemmen, maar door de lijstverbinding tussen CU/SGP en CDA bleven die stemmen in ieder geval in het confessionele kamp. Net zoals de stemmen waar GroenLinks niet zo veel aan had, door de lijstverbinding tussen GroenLinks en PvdA in ieder geval nog van pas kwamen om de PvdA aan een derde zetel te helpen. Liever hadden CU/SGP, respectievelijk GroenLinks natuurlijk gezien dat ze zelf een extra zetel hadden gehaald, maar geheel verloren voor de goede zaak zijn de “overtollige” stemmen op deze manier niet. Kortom, het stelsel probeert er echt voor te zorgen dat “iedere stem telt”.

Toch introduceerden de medewerkers van het NOS-journaal het feit dat D66 de meeste stemmen heeft en het CDA de meeste zetels heeft, vanochtend als “merkwaardig”. Die malle politiek met zijn gekke regeltjes, zoiets. Hoe kan dat, vroegen de Journaal-medewerkers elkaar. Dat vind ik nou merkwaardig. Het is de normaalste zaak van de wereld dat het systeem er op gericht is iedere stem te laten tellen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat partijen proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de stemmen van hun kiezers. Het is de normaalste zaak van de wereld dat partijen lijstverbindingen met elkaar aangaan. Dan is het ook de normaalste zaak van de wereld dat een partij die niet de meeste stemmen haalt, wel de meeste zetels krijgt. Als iets de normaalste zaak van de wereld is, presenteer het dan ook als de normaalste zaak van de wereld.

Misschien moet iemand het nog eens gaan uitleggen, van die lijstverbindingen en restzetels. Dan kan ook gelijk het misverstand uit de wereld worden geholpen dat een lijstverbinding gelijk staat aan volledige inhoudelijke overeenstemming.