24 augustus, 2012

Geen Zelfstandigen in de Sociale Woestijn


Helemaal. Ik had het helemaal gehad met de ABVA/KABO. Steeds vaker zei ik in gesprekken dingen als SP-mantelorganisatie of Eenheids Vakcentrale. Dus zei ik mijn lidmaatschap op. Een definitief afscheid van de vakbond zat er nog niet in, dus meldde ik me bij FNV Zelfstandigen. Enfin, ik heb het hier al uitgebreid gedeeld.
Maar ja, zoals te verwachten was, was mijn overstap voor de FNV geen reden om te stoppen met die foute Sociale Woestijn-actie. Omdat daar bovendien FNV onder stond, kon het zomaar zijn dat mijn nieuwe bond zich daar ook achter schaarde. Eind juli stuurde ik dus maar onderstaand mailtje naar de FNV Zelfstandigen.
 Geachte lezer,
 Onlangs werd mij een pamflet in de handen gedrukt van de FNV met als titel "je geld & je leven". Het vermeldde op de voorzijde de naam van de website "socialewoestijn.nl". Op de achterzijde werd eenzijdige en onjuiste informatie verstrekt over het zgn Kunduz-akkoord.
 Zo werd vermeld dat de partijen die het akkoord sloten Nederland kapotbezuinigen, terwijl zij - anders dan de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV - kozen voor lastenverzwaring om te voldoen aan de - toegegeven - rigide eis van de EU dat de Rijksbegroting maximaal een tekort van 3 % mag hebben. Onvermeld blijft dat in dat Kunduz-akkoord bovendien tal van nare, zo niet a-sociale bezuinigingen van voornoemde coalitie werden teruggedraaid, waarmee het pamflet eenzijdig is. Al met al levert het pamflet een verkapt stemadvies op, en wel op PVV, SP of PvdA.
 Mijn vraag aan u is of FNV Zelfstandigen zich achter deze actie van de FNV heeft geschaard. Zo ja, wat zijn dan de motieven van de bond geweest en welk deel van bovenstaande analyse deelt de bond dan niet en waarom niet? En als FNV Zelfstandigen niet achter deze actie staat, kan dat dan expliciet op de site worden vermeld en ook overigens actief worden uitgedragen?
 Ik hoop ruimschoots voor 12 september een antwoord van u te mogen ontvangen.
 Vriendelijke groet,
Jan Hoek
 Nog tijdens het inpakken van de tassen ging de telefoon. En niet de eerste de beste vertegenwoordiger van FNV Zelfstandigen, maar de voorzitter zelf. Het was een aangenaam gesprek en met zijn tweeën bleken we het prima eens te kunnen worden. En na de vakantie ben ik eens even gaan kijken op de site van FNV Zelfstandigen. En daar staat bijvoorbeeld:
 FNV Zelfstandigen neemt afstand van deze campagne en roept die delen van de FNV die zich actief met deze campagne bezighouden op, om zich te bezinnen op de kwaliteit van deze zogenaamde ‘voorlichting’.
 En jawel, met deze verklaring van mijn nieuwe bond kan ik prima uit de voeten.

22 augustus, 2012

Linkse Lef Loont


Ewald Engelen steekt de laatste de dagen de ene veer na de andere in de reet van SP-leider Emile Roemer. Hij zou als enige begrepen hebben hoe je de crisis moet oplossen. Zo anders dan die rare mensen van de Kunduz-coalitie die het helemaal verkeerd deden.
Ik word er een beetje moe van. Natuurlijk, het is de oude discussie tussen bezuinigen vs. stimuleren. Engelen voert hem met verve. En wat dat stimuleren betreft heeft hij een punt, maar het zou mooi zijn als hij eens verder zou kijken dan zijn Keynesiaanse gelijk. En niet alleen hij, maar al die anderen die net doen of je ook gewoon geen Kunduz-akkoord had kunnen sluiten.
Want hoe was het ook weer? Die coalitie van neo-liberale incompetenten en intoleranten kwam er na zeven weken rondjes draaien in het Catshuis niet uit. Dat was een probleem, omdat men in Brussel voor 1 mei toch wel heel graag een briefje wilde dat Nederland zijn begrotingstekort in 2013 onder de 3% zou brengen. Dat kun je een stomme eis van Brussel vinden, maar Nederland kan die eis niet zo maar naast zich neerleggen. Er staat een boete op een te hoog begrotingstekort van enkele miljarden euro’s. Bovendien riepen niet alleen VVD, PVV en CDA dat die knoflookvreters in het zuiden hun begroting op orde moesten brengen en dat Nederland anders niet meer zou bijdragen. Ook SP en PvdA zongen keihard mee in dat koor. Dan kan je moeilijk voor Nederland op het laatste moment de teugels laten vieren. Bovendien had Nederland dan misschien meer rente over zijn staatsleningen moeten betalen. Een besluit om de economie niet kapot te bezuinigen, is prima. Maar het Kunduz-akkoord was daar niet de gelegenheid voor. Kortom, wel of geen Kunduz-akkoord was niet om het even. Geen Kunduz-akkoord had geld gekost, zonder dat het ook maar iets opleverde.
Toen de fractievoorzitters van VVD, CDA, CU, D66 en GroenLinks het dan maar zelf deden, werd Nederland inderdaad niet gratis het paradijs in gevoerd. Het is tenslotte crisis. Het Kunduz-akkoord was wel stukken beter dan het gebroddel dat het Catshuis had opgeleverd. Allerhande nare maatregelen van Rutte gingen van tafel en in plaats van bot te bezuinigen over de ruggen van de minima, werd gekozen voor lastenverzwaring, waarbij die minima juist werden ontzien, de middenklasse zijn deel leverde en de rijken extra werden aangeslagen. Meer concreet: eigen bijdragen omhoog, maar niet voor mensen op een minimum. BTW omhoog, maar niet op eerste levensbehoeften. Reiskostenvergoeding belast zoals dat in de meeste Europese landen het geval is – hoe lullig ook, de mensen die het treft hebben een inkomen uit arbeid en dat is veelal hoger dan het minimum. En tot slot een extra heffing voor mensen met een hoog inkomen en voor de banken. De narigheid is in het verleden vooral slechter verdeeld.
Had het nog beter gekund? Natuurlijk, maar dan hadden de linkse vrienden van SP en PvdA niet moeten lanterfanten, lummelen en lamenteren. Dan hadden ze lef moeten tonen. Het lef van GroenLinks loont in ieder geval: RWE/Essent zet zijn kolencentrale in de Eemshaven niet aan omdat het niet lonend is als gevolg van de kolenbelasting in het Kunduz-akkoord.