18 september, 2015

Zetelroof

De eerste afsplitsing in het AB van AGV is een feit. André Spils kon al na een paar maanden niet meer door een deur met zijn eigen VVD-fractie. Het onoverbrugbare verschil van mening is politiek, zegt Spils, maar hij wil niet zeggen waarover hij dan zo onoverbrugbaar met de VVD van mening verschilt.

Het kan natuurlijk. Het kan dat je zo van mening verschilt met fractie- en partijgenoten, dat je vertrekt. Het overkwam SP-er Mauren van der Pligt in de Amsterdamse gemeenteraad. Zij was het faliekant oneens met het voorstel van haar eigen wethouder om perspectiefbanen te realiseren voor mensen met een uitkering. Dwangarbeid vond ze het. Eerst maakte ze haar standpunt duidelijk in eigen fractie, maar toen die achter de eigen wethouder bleef staan, gaf ze de pijp aan Maarten. Ze vertrok.

Het verschil tussen Van der Pligt en Spils? Van der Pligt stapte uit de gemeenteraad. Haar zetel was helemaal niet van haar, die was van de SP, vond ze. Let wel, Van der Pligt was met voorkeursstemmen gekozen. Spils niet.

Je zou de afsplitsing van Spils kunnen zien als een interne VVD-aangelegenheid. Dat is het niet. De keuze van Spils straalt af op het hele AB van het waterschap. Het was de bedoeling van de kiezer dat er op de zetel die Spils nu mee neemt, een VVD-er zit. Die zit er nu niet, en daarmee is de zetelroof van Spils een aantasting van de democratische geloofwaardigheid van het AB. Het AB weerspiegelt nu niet de wil van de kiezer.

Laten we hopen dat de eerste afsplitsing ook de laatste is.