20 september, 2012

Echt nieuws over Amsterdamse Windenergie

Gisteren stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met de Windvisie, een plan voor het bouwen van ongeveer 35 windmolens rond Amsterdam en het verduurzamen van de energievoorziening van de stad. De gemeenteraad stuurt daarmee bewust aan op een confrontatie met de Provincie Noord-Holland die juist tegen windenergie kiest. En wat meldt de Telegraaf? “Toch rem op windmolens”. Want de gemeenteraad heeft ook ingestemd met een VVD-motie om geen grote financiële verplichtingen aan te gaan als het gaat om het bouwen van windmolens, zolang de provincie vasthoudt aan zijn fossiele standpunt.

GroenLinks-wethouder Van Poelgeest legt de lat hoog, en dat is terecht. Steden moeten hun bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en fijn stof. Steden moeten er voor zorgen dat ze voor hun energie-voorziening niet afhankelijk zijn van dubieuze en onbetrouwbare regimes in Rusland of Saudi-Arabië. Het verduurzamen van de Amsterdamse energievoorziening is geen hobby, maar bittere noodzaak. Windenergie is een van de manieren om dat te doen. We komen er niet met zon, biomassa of warmte/koudeopslag alleen. We hebben die wind-energie de komende tientallen jaren gewoon bikkelhard nodig om onze – vanuit klimaat-oogpunt toch al lage – doelstellingen te halen. Windenergie is niet voor erbij, het is gewoon broodnodig!

Bij de Telegraaf vinden ze het grootste nieuws van gisteren dat er geen grote financiële verplichtingen mogen worden aangegaan. Ze zijn daar slachtoffer van hun achterhaalde gedachte dat rechts zo goed op de centjes past en links ze over de balk gooit. Niemand die ook maar even nadenkt, kan zich toch voorstellen dat Van Poelgeest alvast maar even de wieken besteld, zonder dat hij zeker weet dat hij de bijbehorende molens ook neer kan zetten. Hij kan dan wel een visie hebben die verder reikt dan morgen, hij is niet achterlijk!

Bij de Telegraaf hebben ze het grootste nieuws gemist. In Amsterdam steunen PvdA, D66 en VVD plannen voor meer windenergie. Lijnrecht in strijd met het standpunt van de provincie, waar ze alle drie deel uit maken van de regerende coalitie. Het zou ze in Haarlem te denken moeten geven. Een hele grote meerderheid in Amsterdam wil Amsterdamse windenergie. Daar kun je geen Nee tegen blijven zeggen.

17 september, 2012

Parkeerplaatsen voor Daklozen

In NRC Weekend legt PvdA-voorzitter en voormalig wethouder in Utrecht Hans Spekman uit hoe dat ging in Utrecht, regeren door PvdA en VVD. Reuze pragmatisch: “De VVD-wethouder mocht parkeerplaatsen bouwen bij bedrijven. Dat leverde veel geld op, dat ik vervolgens kon besteden aan sociale voorzieningen en hulp aan dak- en thuislozen.” Klassiek. Rechts verdient het geld door het milieu naar de bliksem te helpen. Links verdeelt een stukje van de winst.

De bespiegeling van Spekman laat zich natuurlijk niet alleen lezen als een beschouwing over de kansen van een nieuw paars kabinet. Het laat ook zien hoe Spekman zich dat voorstelt. We zetten de motor van de economie aan door ons milieu gratis te maken. Iedereen mag bouwen en vervuilen wat hij wil, zonder dat daar een milieu-prijskaartje aan hangt. Zo krijgen we de economie weer aan de praat, gaan we lekker verdienen en kunnen we mensen met lage inkomens van dienst zijn.
Het is een oud-linkse manier van denken. Het ontkent dat milieu een productiefactor is. Milieu is niet gratis. Als de economie gaat draaien, dan stijgt de vraag naar energie. Aangezien fossiele brandstof schaars is, gaat de prijs van energie en omhoog, waardoor de groei van de economie weer wordt geremd. De energie die we wel kunnen betalen veroorzaakt een stijging van CO2-uitstoot en kan alleen tegen hoge financiële, maatschappelijke en milieu-kosten worden gewonnen; even kijken naar alles wat er gebeurt rondom het plan van Shell om olie te winnen onder de noordpool en je weet genoeg.
Wie echt iets wil doen voor mensen met lage inkomens en tegelijk het milieu wil ontlasten in plaats van extra te belasten, kiest voor zon en wind. Gratis energie, zodat energie-, maar ook woonlasten beperkt of zelfs verlaagd kunnen worden. Schone energie, waardoor de CO2-uitstoot eveneens beperkt of verminderd wordt.

09 september, 2012

Zoek het uit met je schulden

Zelden halen berichten over de schuldhulpverlening de voorpagina, maar afgelopen zaterdag was het raak. Op verschillende plekken in de stad maken beunhazen en oplichters misbruik van de wanhopige situatie waarin mensen met schulden terecht kunnen komen. Zij struinen wachtkamers van de reguliere schuldhulpverlening af, praten mensen met schulden nog wat extra geld uit de zak door ze een snelle oplossing van hun probleem te beloven en verdwijnen vervolgens met de noorderzon. Wethouder Ossel is er al druk mee bezig en terecht vroeg PvdA-raadslid Ahmet Olgun er in de gemeenteraad nog eens aandacht voor.
In het Parool doet Olgun een aantal voorstellen om het probleem aan te pakken. Een daarvan is dat mensen die zijn opgelicht door zo’n malafide schuldhulpverlener, voortaan geen gebruik meer mogen maken van de reguliere schuldhulpverlening. Letterlijk staat er: “Maar wie zo dom is toch voor het clandestiene circuit te kiezen, mag wat mij betreft geen beroep meer doen op de gewone schuldhulpverlening. Al is dat vaak lastig, vooral als kinderen de dupe dreigen te worden.” Voor wie het niet gelooft: lees die krant!
Daar zakt mijn broek werkelijk van af. Mensen verzuipen soms in hun schulden en grijpen dan iedere strohalm aan. En wat zegt de PvdA Amsterdam dan als het mis gaat? Eigen schuld dikke bult, bij ons kom je er niet meer in. Had je maar niet zo dom moeten zijn om met de verkeerde schuldhulpverlener in zee te gaan.
Klinkt heel sterk. Is volstrekt niet sociaal.